3 cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online hiệu quả nhất

3 cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online

Thuthuatvanphong xin giới thiệu và hướng dẫn bạn đọc 3 cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online trực tuyến hiệu quả nhất.

1. Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang web thông qua đường link: https://smallpdf.com/vi/jpg-to-pdf -> giao diện web hiển thị -> kích Chọn File để tải file cần chuyển đổi lên web (hoặc có thể kéo thả file ảnh hoặc lựa chọn từ dropbox… tùy thuộc dữ liệu nguồn):

Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 1

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 2

Bước 3: File được tự động tải lên trang web, yêu cầu các bạn lựa chọn khổ giấy, hướng giấy dọc hoặc ngang và căn lề cho bức ảnh, trường hợp bạn muốn chuyển đổi thêm file ảnh khác kích chọn Thêm nhiều hình ảnh -> kích chọn Tạo DPF ngay:

Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 3

Bước 4: Quá trình chuyển đổi tự động xử lý:

Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 4

Bước 5: Quá trình chuyển đổi thành công -> kích chọn vào Tải file về ngay để tải về máy:

Chuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 5

Kết quả đã tạo được file PDF từ cChuyển đổi JPG sang PDF trên trang: https://smallpdf.com - 6

 

2. Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: http://jpg2pdf.com/vi/ -> kích chọn Tải tệp lên:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 7

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 8

Bước 3: File ảnh được tải lên web -> kích chọn Liên kết để tạo file PDF:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 9

Bước 4: Hộp thoại thông báo hiển thị tích chọn Lưu tập tin -> OK để tải file PDF đã tạo từ nhiều ảnh JPG về máy tính của bạn:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 10

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang jpg2pdf.com:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 11

3. Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://imagetopdf.com

Bước 1: Truy cập vào trang thông qua đường link: http://imagetopdf.com/vi/ -> kích chọn Tải tệp lên:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 12

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới các file ảnh JPG cần tạo file PDF -> Open:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 13

Bước 3: Ảnh được tải lên web -> Kích chọn Liên kết thực hiện tạo file PDF từ các ảnh JPG:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 14

Bước 4: Quá trình tạo file PDF thành công -> tích chọn Lưu tập tin kích chọn OK để tải file PDF đã tạo về máy tính:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 15

Kết quả đã tạo được file PDF từ các ảnh JPG trên trang imagetopdf.com:

Chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF trên trang http://jpg2pdf.com - 16

Trên đây là hướng dẫn cách chuyển đổi file ảnh JPG sang PDF online hy vọng giúp ích cho các bạn khi muốn giảm dung lượng file ảnh.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *