Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật cách tạo mục lục cho bảng biểu, hình ảnh trong bài viết.

Tạo mục lục cho bảng (table) trong văn bản Word

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-1

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-2

Bước 1: Chọn thẻ Reference, xuất hiện mục Captions

Đặt trỏ chuột tại nơi cần viết chú thích, đầu đề cho bảng/hình ảnh. Chọn Insert Caption, xuất hiện cửa sổ:

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-3

Bước 2: Chọn New Label để ghi nhãn cho bảng/hình ảnh mà bạn muốn đặt, xuất hiện cửa sổ:

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-4

Ở đây, mình gõ “Bảng”, thì ở nơi đặt trỏ chuột sẽ hiển thị chữ “Bảng 1”, bạn tiếp tục gõ tên, nội dung cho bảng này.

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-5

Sau đó, bạn có thể tự thay đổi font chữ, màu sắc, kích cỡ bằng cách chọn Home > Font.

Tương tự, cũng thực hiện các bước trên đối với sơ đồ, ta gõ nhãn “Sơ đồ”

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-6

Bước 3: Chọn thẻ References > Insert Table of Figures:

Cách tạo mục lục tự động cho bảng biểu, hình ảnh-7

Tại phần Caption label, chọn “Sơ đồ” sẽ hiện mục lục của các sơ đồ trong bài viết, chọn “Bảng” sẽ hiện mục lục của các bảng trong bài > OK, ta được mục lục của hình ảnh, bảng biểu. Sau đó, bạn có thể thay đổi font chữ, kích cỡ, màu sắc tại thẻ Home > Font.

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Sell code game, Code game bài 68 , Bán code game đánh bài, Bán mã nguồn game đánh bài, Bán code game, Bán code giá rẻ, Sell source code game đánh bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *