Sử dụng hàm chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel

Sử dụng hàm chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel

Sau đây là 3 hàm Excel thông dụng nhất trong việc chuyển chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại, đó là các hàm như PROPER, UPPER và LOWER.

Hướng dẫn cách dùng hàm PROPER viết hoa ký tự đầu trong Excel

Bước 1: Bạn mở file Excel của bạn lên, ví dụ đối với file Excel có chứa Tên họ chẳng hạn. Sau đó click chuột vào ô Excel trống, ô mà bạn muốn xuất kết quả ấy.

hàm PROPER viết hoa ký tự đầu trong Excel

Bước 2: Tiếp đó bạn hãy sử dụng công thức sau đây: =PROPER(ô-chứa-ký-tự-cần-chuyển) => Sau đó nhấn Enter để thực hiện là xong.

hàm PROPER viết hoa ký tự đầu trong Excel 1

Sau khi sử dụng hàm PROPER để viết hoa ký tự đầu trong từ, bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới !

Sử dụng hàm UPPER chuyển chữ thường thành in hoa trong Excel

Bước 1: Bạn click vào ô mà bạn muốn xuất kết quả sau khi dùng hàm UPPER để chuyển đổi chữ thường thành in hoa.

hàm UPPER chuyển chữ thường thành in hoa trong Excel
Bước 2: Tại đây bạn nhập công thức sau: =UPPER(ô-chứa-ký-tự-cần-chuyển) => sau đó nhấn Enter để hoàn tất công thức như hình.

hàm UPPER chuyển chữ thường thành in hoa trong Excel 1

Sau khi sử dụng hàm UPPER để chuyển chữ thường thành chữ in HOA thì bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới !

Hướng dẫn dùng hàm LOWER đổi chữ in hoa thành chữ thường

Bước 1: Hoàn toàn tương tự như vậy, bạn cũng click vào ô mà bạn muốn xuất kết quả. Ví dụ mình sẽ chọn ô như hình bên dưới.

hàm LOWER đổi chữ in hoa thành chữ thường

Bước 2: Tại đây bạn nhập công thức sau: =LOWER(ô-chứa-ký-tự-cần-chuyển) => sau đó nhấn phím Enter để hoàn thành nhé.

hàm LOWER đổi chữ in hoa thành chữ thường 1

Và đây là kết quả của ba hàm sử lý Text nhanh PROPER, UPPER và LOWER mà mình vừa giới thiệu.

hàm LOWER đổi chữ in hoa thành chữ thường 2

Lời Kết

Vâng, như vậy là trong bài viết này mình đã hướng dẫn rất chi tiết với các bạn cách sử dụng hàm chuyển chữ Hoa thành chữ thường, hoặc chuyển chữ thường thành chữa hoa, hay là hàm viết hoa chữ cái đầu tiên trong một từ rồi ha.

Hi vọng là bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *