Chia sẻ kiến thức sử dụng các phần mềm đọc file PDF, những thủ thuật PDF: Cách giảm dung lượng, cắt, nối, nén, gộp, ghép, chỉnh sửa, chuyển đổi file PDF sang word, excel, ảnh…